Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1) A bérlet tárgya (továbbiakban „bérlemény”):
A ház és ingóságai, a kertrész és ingóságai illetve a stég.
A ház és a kertrész ingóságait a telken kívülre vinni tilos.
A kert és a stég közti zöld terület természetvédelmi terület, a Natura2000 része. Ott
növényeket letépni, fát kivágni, állatokat bántani, ijesztgetni, megölni stb. szigorúan tilos.


2) A bérlő személye (vendég)
Tartósan a bérleményben tartózkodó kis- és nagykorú személy. Kiskorú személyekért a velük együtt bérlő gondviselőik együttesen felelnek.
Érkezéskor a vendég köteles a bejelentés miatt átadni a személyes okmányait azok rögzítése céljából, melyet azonnal vissza is kap. Vendégeink a nyaralót csak a teljes díj kifizetése után foglalhatják el.
A teljes díj alatt az előre lefoglalt napok mennyisége értendő, abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a pénzt visszafizetni.

3) Állatot a bérlemények területére megbeszélés szerint, térítés ellenében szabad csak.

A háziállat piszkát a vendég köteles maradéktalanul eltávolítani, a fekete szemetesbe
zacskóba téve belehelyezni.
Az állatok okozta károkért a vendég maradéktalanul felel (ajtókaparás, bútorrágás és egyéb károk. Csak kulturált kutyák hozhatók. Agresszív állatok nem tartózkodhatnak a bérlemények területén. Ha a szomszédok kutyaugatásra panaszkodnak, a bérlőnek az állatot azonnal el kell távolítania (hazaviszi vagy kutyahotelbe helyezi).


4) WC használat
Nagyon Fontos! a WC-be kizárólag a normál wc papírt szabad bedobni. Nedves törlőkendő, ételmaradék, betét, tampon, egyéb dolgok bedobása tilos! Ezek rövid időn belül dugulást, a szivattyú megállását okozzák. Ha a szivattyú leég, a költséget a vendég állja. A szerelő nem jön ki azonnal, lehet 3 napig sem lesz víz a házban! Ha a WC-t eldugították, kérem hívják a DAKÖV-öt: +3630-500-8619 , +3624-519380
A dugulást egy sípoló hang jelzi az udvarban a csatornafedélnél.


5) Étkezés
Kérjük vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek. Tágas étkező van minden házunkban. Az ételmaradékot a fekete szemetesbe helyezzék. A vízbe/nádba semmit ne dobjanak mert elszaporodnak a rágcsálók.

6) Szemétszállítás
Szemetet kizárólag hetente egy kukányit tudunk elvitetni. Ezen kívül a szelektíven gyűjtött hulladékot. Több szemét felhalmozása esetén a vendég köteles annak elszállításáról gondoskodni.
A szemeteskukákat vasárnap délután kihúzzuk


7) Felelősség és vendégfogadás
A házért a bérlet ideje alatt a bérlő felel.
A bérlő napközben fogadhat vendéget. A bérlő köteles a vendégeit a házirendről
érkezésükkor informálni. A vendégek nem tartózkodhatnak tartósan és hosszan a
bérleményben, ott nem éjszakázhatnak. A szálláshelyen látogatókat kizárólag napközben lehet fogadni, amennyiben éjszakára is marad, akkor felárat kell fizetni személyenként. A bérlő köteles a tulajdonost a károkról a bekövetkezést követő 24 órán belül, de legkésőbb távozás előtt informálni a (0620-4132417)es telefonszámon.
A károkozásról jegyzőkönyv készül. A kárért a bérlő a bérlet ideje alatt 100%-ban felel, akkor is, ha a bérlő egy vendége okozta a kárt. Ha a kár helyrehozásának ideje elnyúlik és ez által a ház vagy a stég a javításig nem bérbe adható, a bevételi kiesésért a bérlő felel mindaddig, amíg a károk teljesen helyre nem lettek állítva. Ezen időszak alatt a bérlő az ingatlanban nem tartózkodhat.
Kiskorú vendégekért a gondviselőjük felel.
A vendég felelős a saját viselkedéséért az ingatlanban és annak környékén. Az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.
Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezéseit és azokat ne vigyék ki a
szobákból. A házba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.

8) Házmesteri díj
A kár méretétől függetlenül számlázásra kerül 30.000 Forint alapdíj, mely tartalmazza a kiszállást, az új ingóság beszerzési óradíját, üzemanyagköltséget, postaköltséget,
telekommunikációs költséget.
Ezen felül kiszámlázzuk a felmerülő anyagköltségeket és a szakszerviz, szerelő stb. költségét.

10) Kulcsok elvesztése
A bérlő érkezéskor egy darab kulcsot kap a házhoz és a kapuhoz.
Bármely kulcs elvesztése esetén a zárcserét és a kulcsmásolások díját (3db kulcs záranként – bérlő, tulaj és házmester) felszámítjuk. Továbbá kiszámlázásra kerül egyszeri 30.000 Forint alapdíj, mely tartalmazza a beszerzésre szánt idő óradíját és üzemanyagköltséget illetve postaköltséget, telekommunikációs költséget stb.
A távfelügyeletes riasztóberendezés használatára a bérlő nem jogosult.


11) Csendháborítás, zajongás
A csendrendeletre és a szomszédokra való tekintettel kérjük, mindenféle zajos tevékenységet legyenek szívesek mellőzni. Bulit tartani, ricsajozni, hangosan zenét hallgatni szigorúan tilos.
Ezen szabály megsértése azonnali rendőri intézkedést von maga után (jegyzőkönyvbe vétel) és a bérlőknek a tulajdonos felszólítására haladéktalanul távozniuk kell a bérleményből. A bérleti díj ez esetben nem visszatérítendő, még részarányosan sem.


12) Kiskorúak
A 18. életévüket be nem töltött személyekért a szüleik, azok hiányában a házat velük együtt bérlő felnőtt személyek felelnek együttesen. Továbbiakban „gondviselő”.
A gondviselő köteles a gyermeket a bérleményben felügyelni. Az emeleten kisgyermek egyedül ne tartózkodjon, a lépcsőn vagy a korlátok közt ki ne essen, konnektorba ne nyúljon, a kandalló meg ne égesse. A kerti játszó alkalmatosságokat csak szülői felügyelettel, saját felelősségre használhatja. Vízbe ne essen! A víz ahol nem mély ott mocsaras, leszippantja a gyermeket!
Mentőmellény kötelező, amennyiben nem tud úszni a gyermek, ezt a Gondviselőnek kell biztosítania. Ezek hordása a csónakban kötelező.


13) Vis maior
Tőlünk kívülálló okokból felmerülő kellemetlenségekért felelősséget nem tudunk vállalni, anyagi kártérítést nem áll módunkban adni.

Ha a gáz-, víz-, áramszolgáltató rajtunk kívülálló ok miatt megszünteti a közüzemi
szolgáltatást. Például csatornatörés vagy villanyoszlop kidőlése, trafóház meghibásodása miatt.

Természeti katasztrófából adódó károk. Pl. fakidőlés, villámcsapás, árvíz stb.

Kieső internet vagy TV szolgáltatásért sem tudunk felelősséget vállalni.


14) A bérlő értéktárgyai

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szálláshelyre behozott értéktárgyakért (ékszer, telefon, laptop stb.) felelősséget sem az itt tartózkodás alatt sem távozás után nem tudunk vállalni. Kérjük, alaposan nézzenek körbe távozás előtt.

15) Érkezés és távozás
Az ingatlant elfoglalni az érkezés napján 15:00 órától 18:00 óráig lehet. Távozás napján pedig reggel 10:00 óráig kérjük az ingatlanból kijelentkezni.
Távozás előtt, kérjük hívja a bérbeadót a 0620 4032417telefonszámon, hogy az
ingatlant végig járja, az esetleges károkat felmérje.


16) ÁRAINK

Minimum foglalható éjszakák száma 3 éjszaka.

(Áraink tartalmazzák a medence használatot, a takarítási díjat is.)

November 01-Április 30-ig

Felnőtt: 8000FT/fő

Gyermek 0 – 3 éves korig: ingyenes
Gyermek 3 – 6 éves korig: 5.000Ft
Kiskutya: 3.000Ft/éj
Nagy testű kutya: 4.000 Ft/éj

Május 01-től-Október 31-ig

Felnőtt: 10.000FT/fő

Gyermek 0 – 3 éves korig: ingyenes
Gyermek 3 – 6 éves korig: 5.000Ft
Kiskutya: 3.000Ft/éj
Nagy testű kutya: 4.000 Ft/éj

Kedvezmények

Egy hetes kedvezmény: (7 éjszaka foglalásánál, minimum 4fő esetén 10% kedvezmény biztosítunk! )

Kettő hetes kedvezmény: (14 éjszaka foglalásnál, minimum 4 fő esetén 20% kedvezményt biztosítunk! Csak felnőtt személyekre vonatkoznak!

Egyéb költségek:
Minden 18. életévét betöltött személy napi 400Ft idegenforgalmi adót köteles megfizetni (ha a község ezen összeget emeli és az ÁSZF nincs még frissítve, akkor az arra az évre érvényes díj a mérvadó)

A foglalás menete
Írásban a kekdunaparman@gmail.com e-mail címen vagy telefonon, a 0620-413-2417- telefonszámon. A foglaláshoz szükséges a nettó bérleti ár 20%-os előlegét a foglalást követő 72 órán belül a díjbekérőn szereplő egyik bankszámlaszámra elutalni.


Érkezéskor a számla fennmaradó összege egy összegben fizetendő. Akár készpénzben vagy a fent említett módok egyikén. 

 Foglalását a pénz megérkezését követő 24 órában kizárólag írásos formában erősítjük meg. A megerősítést a díjbekérő alapján kiállított előlegszámla igazolja. Szóbeli megerősítés nincs!
Az előlegről számlát állítok ki és küldöm meg Önnek vagy e-mail-ben vagy postai úton. Ha a postai utat választja ennek költsége 350 Forint belföldön, külföldre (EU) 3000 Forint. EU-n kívülre nem postázunk.


17) Adatvédelem
A vendégek tudomásul veszik és aláírásukkal nyugtázzák, hogy a magyarországi rendelteknek megfelelően az ingatlan tulajdonosának kötelessége minden bérlő igazolványáról (személyi és lakcímkártya vagy útlevél) fényképet készítenie, adatait online a VENDEGEM alkalmazásban feltöltve a statisztikai hivatal részére megküldeni, továbbá ugyanezen adatokat a vendégkönyvbe bevezetni és a helyi önkormányzat részére megküldeni.
Adataikat a törvényben előírtaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, reklámcélra fel nem használjuk.
A vendégkönyvet a bérlők a maguk nevében aláírják, kiskorú vendégekért a gondviselők felelnek és írnak alá.
A foglalással egyidejűleg elfogadják az ÁSZF és a Házirend minden pontját, magukra
kötelezővé téve azt. A bérleti díj teljes megfizetésével pedig birtokba vehetik az ingatlant.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy megválogassuk vendégkörünket!
Ittas állapotú, igénytelen külsejű, agresszív viselkedésű vendégeket nem kívánunk fogadni!

A tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet és ha „megbontja a békét”.